Kramkalas

Cuddles & Consent

På gång

  • 2023-12-12: Kramkalas med Lucia-tema vid Sankt Eriksplan – BokaDirektFacebook
  • Våren 2024: Fler kramkalas

Vad är ett kramkalas?

Ett kramkalas är en workshop där deltagarna får göra övningar i att känna in samtycke i sina egna kroppar och kommunicera det till andra. En del övningar är bara verbala, en del kan inkludera beröring (om man vill). Efter övningarna är det fritt mys inom ramarna för samtycke för dem som vill.

All beröring är påklädd, icke-sexuell och alltid samtyckt.

En del deltagare går bara på kramkalas för att få känna in sig egen kropp, öva på att säga Nej och bara vara i samma space som beröring och gos händer. Känner du att det här är en start för dig så är du varmt välkommen.

Vi använder oss av samtyckeshjulet skapat av Betty Martin.

Cuddle Party™️

Kramkalas är inspirerat av Cuddle Party™️, som certifierar cuddle party-facilitatorer (jag har ännu inte gått denna utbildning utan gör just nu workshops i samma anda).
En utbildad facilitator är Sofia Kreissl, hon anordnar Cuddle Parties på Hälsans hus i Stockholm som jag har deltagit på.