Cuddle Session

 • En flexibel och icke-sexuell beröringssession där vi tillsammans kommer fram till vad du behöver
 • Du kan vara trygg med att beröringen inte leder till ”något mer” och behöver inte fundera på det under tiden
 • Vill du prata om livet under beröringen så går det bra, jag använder mig av egenpåtagen tystnadsplikt
 • Du får träna på fysisk och mental intimitet i en trygg miljö
 • Beröringen kan vara ömsesidig och inkludera sånt som:
  • ”Bossy massage” – öva på att be om det du vill ha
  • Öva på olika typer av kramar lämpliga i olika sammanhang
  • Skeda och andas tillsammans
  • Klia på ryggen, pilla i håret eller annan snäll beröring som du längtar efter
  • Ge beröring där du får öva på att tolka och ta emot verbal och icke-verbal feedback
 • Som del av startsamtalet gör vi några samtyckesövningar så att vi båda vet att den andra kan känna efter vad den vill, och kan säga ja och nej,
 • Vi undviker all kontakt mellan slemhinnor
 • All beröring sker med samtycke från båda parter, skulle du råka tappa kontrollen under sessionen, eller upprepade gånger ber om saker jag säger nej till så avbryts beröringen och vi övergår till samtal

Behöver du jobba med något särskilt så finns möjlighet till behandlingspaket där du också får läxor mellan sessionerna.

Beröring, samtycke och lekar

Beröringsmodeller och lekar som jag hämtar inspiration ifrån.

Samtyckeshjulet / The Wheel of Consent

Samtyckeshjulet - Serva, Ta för sig, Tillåta, Ta emot

Utvecklat av Betty Martin

3-minute Game

Påhittat av Harry Faddis och är ett enkelt och lekfullt sätt att öva på de olika dynamikerna i Samtyckeshjulet.

Ritual Play

Ritual Play är ett format för medveten, intuitiv och ömsesidig samtyckt beröring mellan två parter, med endast icke-verbal kommunikation. Framtaget av Marina Kronkvist.